آشنایی با برنامه:

  1. با کلیک بر روی هر فیلم آموشی با بخش های مختلف نرم افزار و نحوه کار با آن آشنا شوید.
  2. در صورت هرگونه سوال همکاران پشتیبانی ما در دو شیفت کاری صبح و بعد از ظهر در خدمت شما هستند.
  3. سه جلسه آموزش حضوری پس از خرید نرم افزار رایگان می باشد! از دیدن شما در مجموعه نرم افزاری کیمیای سعادت خوشحال خواهیم شد!

معرفی کالای جدید در نرم افزار

معرفی کد حساب در کیمیای تجارت

ثبت موجودی اولیه انبار

آموزش فاکتور فروش در نرم افزار

آموزش ثبت سند، دریافتی / پرداختی

آموزش ثبت چک و عملیات بانکی

تغییر گروهی قیمت کالا ها در نرم افزار کیمیای تجارت

آموزش بخش گزارشات حسابداری